Bezpieczeństwo danych

W obecnych czasach prowadzenie każdego biznesu wiąże się z przetwarzaniem informacji. Im większa jednostka, tym więcej danych jest przetwarzanych i przechowywanych. Automatycznie zwiększa się również ryzyko związane z wyciekiem danych. W przypadku danych medycznych, poziom zagrożenia poszerza się o możliwość przypadkowego lub celowego ich ujawnienia. Warto więc już na samym początku wdrożyć odpowiednie mechanizmy bezpieczeństwa danych. Jednym z takich elementów jest oprogramowanie, które służy nam do przetwarzania i przechowywania danych. Kolejną kwestią jest sposób obsługi i procedury, jakimi posługują się nasi kontrahenci, których doświadczenie i chęć współpracy zapewnienia nam dodatkowe wsparcie w prawidłowym działaniu naszego oprogramowania (ISO 27001). Posiadanie przez kontrahenta takiego certyfikatu, daje nam znaczne poczucie bezpieczeństwa. Dzięki wdrożonym i stale doskonalonym procedurom zapewniającym bezpieczeństwo naszych danych, w trakcie całego procesu obsługi.
Zapewnienie bezpieczeństwa danych, jakie są nam powierzane, było od zawsze najważniejszym celem. Przygotowując i wdrażając nasze procedury, opieraliśmy się na najlepszych praktykach oraz standardach ISO/IEC 27001. Otrzymanie certyfikatu ISO, potwierdziło długoletnie wysiłki, które miały na celu zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych przetwarzanych przez naszą firmę oraz za pomocą naszego oprogramowania.

 

Kontakt
z działem
handlowym

    Skontaktuj się z nami

    Dział handlowy

    Tel: +48 515 843 366

    icon Wyślij zgłoszenie techniczne icon Pobierz program pomocy zdalnej