Service scope

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA OPIEKI SERWISOWEJ NAD SYSTEMEM ESTOMED

W ramach rocznej opieki serwisowej firma Hakon Software Sp. z o.o. zapewnia:

 • wsparcie telefoniczne lub e-mail w rozwiązywaniu problemów dotyczących oprogramowania
 • zdalna pomoc w aktualizacji programu
 • zdalna pomoc w pracy z programem
 • zdalna identyfikacja przyczyn nieprawidłowego działania
 • zdalna instalacja i konfiguracja nowych licencji
 • rozwiązywanie zidentyfikowanych problemów
 • zdalne szkolenie użytkowników programu
 • sukcesywne dostarczanie nowych i udoskonalonych lub zmienionych wersji oprogramowania
 • dostęp do nowych raportów
 • doradztwo w zakresie rozbudowy środków informatycznych
 • monitoring połączeń międzyoddziałowych
 • dostęp do nowych słowników programu

W ramach współpracy i rozliczeń z NFZ zapewniamy:

 • wgranie umowy z NFZ
 • przypisanie lekarzy do produktów
 • konfigurację kolejek oczekujących
 • konfigurację komunikacji z NFZ
 • konfigurację wolnych terminów
Contact
with the sales
department

  Contact us

  Sales department

  Tel: +48 515 843 366

  icon Send a technical request icon Download the remote assistance program