Moduł sterylizacja

Moduł umożliwia proste i funkcjonalne ewidencjonowanie pakietów sterylizacyjnych wykorzystywanych w leczeniu pacjenta. Taki mechanizm pozwala na raportowanie użytych pakietów oraz pilnowanie ich przydatności do użycia. Sam moduł w pomieszczeniu sterylizacji może być udostępniony poprzez przeglądarkę co ułatwia jego wykorzystywanie w pomieszczeniu sterylizacji.

Kontakt
z działem
handlowym

Skontaktuj się z nami

Dział handlowy

Tel: +48 535 295 859

icon Wyślij zgłoszenie techniczne icon Pobierz program pomocy zdalnej