Synchronizacja danych

Synchronizacja danych pozwala na automatyczną wymianę danych pomiędzy wieloma placówkami. Dane wprowadzone w jednym miejscu są natychmiast przesyłane do pozostałych placówek. Rozwiązanie to oparte jest na połączeniu serwerów pomiędzy oddziałami i pozwala na niezależną pracę w przypadku np. zaniku prądu lub braku Internetu.

Kontakt
z działem
handlowym

Skontaktuj się z nami

Dział handlowy

Tel: +48 535 295 859

icon Wyślij zgłoszenie techniczne icon Pobierz program pomocy zdalnej