Wersja 7.50, marzec 2024

 • Intuicyjny i praktyczny moduł planów leczenia – NOWOŚĆ
 • Dodanie funkcjonalności – widełki cenowe w cenniku

Wersja 7.48.1, luty 2024

 • Obsługa WACOM DTU-1141B
 • NFZ – Dodanie przedziałów wiekowych LIOCZ
 • NFZ – Dołączenie uprawnień dodatkowych 31D dla pacjentów poniżej 18 roku życia
 • Usprawnienie wydajności wysyłki zdarzeń medycznych

Wersja 7.46.0, styczeń 2024

 • NFZ Modyfikacja raportu – Raport Statystyczny NFZ (dodanie kolumn: identyfikator zestawu świadczeń, identyfikator pozycji rozliczeniowej, status procedury)
 • NFZ Poprawa obsługi ubezpieczenia EKUZ
 • Wyświetlanie świąt na mini terminarzu
 • Dodanie szablonów uprawnień (dodanie szablonu uprawnień: lekarz dentysta, menedżer oraz rejestracja, które mają ułatwić Państwu tworzenie profili użytkowników)
 • Wymuszenie importu leków
 • Nowy wydruk: historia zdrowia i choroby, który znajdą Państwo w karcie pacjenta w zakładce Drukuj. Dodatkowo zachęcamy do usunięcia starszych wersji wydruku historia leczenia.

Wersja 7.45.1, grudzień 2023

 • Podgląd historii zabiegów pacjenta w oknie wizyty – NOWOŚĆ
 • Aktualizacja instytucji właściwych dla Kart Ekuz (NFZ)
 • Obsługa wysyłki świadczeń z dodatkowymi uprawnieniami (kobieta w ciąży) NFZ
 • Obsługa bezpłatnych e-recept dla dzieci i młodzieży
 • Rozliczenia w module NFZ – rozszerzenie filtrów dotyczących wieku pacjenta

Wersja 7.42.1, lipiec 2023

 • Dostosowanie programu zgodnie z zarządzeniem Nr 105/2023/DSOZ (NFZ)
 • Dodanie podsumowania wpłat w raportach lekarzy

Wersja 7.39, czerwiec 2023

 • Dostosowanie programu zgodnie z zarządzeniem Nr 60/2023/DSOZ (NFZ)
 • Dodanie mechanizmu automatycznego przeliczania współczynników WKR (NFZ)
 • Dodanie elementu „zgody płatnika” dla komunikatu SWIAD (NFZ)

Wersja 7.30, styczeń 2023

 • Zmiana mechanizmu pobierania leków (od 1.02 wymagana wersja do aktualizacji leków w przyszłości)
 • Usprawnienie w raporcie „Zestawienie operacji finansowych”, „Cennik”
 • Optymalizacja zapytań przy generowaniu raportów wynagrodzeń lekarzy
 • Dodanie elementu „list-oczek” do komunikatu SWIAD – NFZ
 • Usprawnienie techniczne przy generowaniu pliku JPK
 • Blokada wysyłki sms o statusie zakolejkowanym (w trakcie wysyłki)

Wersja 7.26, listopad 2022

 • Usprawnienie wydajności terminarza
 • Umożliwienie planowania czasu pracy na kilka dni
 • Aktualizacja JPK ver. 4 (faktury zbiorcze)
 • Dodanie faktur NFZ do pliku JPK
 • Poprawa importu leków

Wersja 7.23, wrzesień 2022

 • Nowy wygląd aplikacji mobilnej dla lekarzy!
 • Dodanie funkcji usuwania użytkownika z aplikacji mobilnej
 • Poprawa funkcji panelu przeglądu periodontologicznego
 • Poprawa funkcji konfiguracji e-mail
 • Usprawnienie procesu automatycznej aktualizacji
 • Dodanie stosownych komunikatów przy zmianie hasła użytkownika
 • Dodanie możliwości wyszarzenia wizyt anulowanych
 • Poprawa funkcji walidacji kodu terytorialnego w karcie pacjenta
 • Umożliwienie wyboru umowy podczas wystawiania e-skierowania
 • Poprawa działania scrolla w panelu wyboru opisów w wizycie
 • Poprawa wystawiania korekty w rozliczeniach

Wersja 7.20, czerwiec 2022

 • Dodanie funkcjonalności informującej o kończącym się terminie ważności certyfikatów PUE ZUS oraz certyfikatów P1
 • Poprawa resetowania się ustawień dot. konfiguracji kolejek oczekujących po wgraniu aneksu (NFZ)
 • Usprawnienie funkcji procesowania załączników w wiadomościach e-mail
 • Przyspieszenie wysyłki świadczeń NFZ
 • Dodanie funkcjonalności która blokuje edycję wizyty na dwóch stanowiskach jednocześnie
 • Dodanie funkcjonalności powiązania czasu wizyty z wybranym typem wizyty
 • Dodanie usprawnienia dotyczącego wybór opiekuna z bazy danych kliniki
 • Zablokowanie wysyłki zdarzeń medycznych dla pustych wizyt
 • Dodanie funkcjonalności wysyłki Zdarzeń Medycznych dla fizjoterapeutów
 • Poprawienie funkcji zmiany hasła użytkownika przy jego wygaśnięciu
 • Poprawa sortowania lekarzy w zakładce EDM w filtrach
 • Dodanie osobnego uprawnienia do scalanie pacjentów
 • Poprawa wyszukiwarki rozpoznań w wizycie
 • Poprawa eksportu raportów do excela
 • Poprawa wyświetlania punktów zestawów świadczeń w module NFZ
 • Dodanie funkcjonalności hasła tymczasowego
 • Usprawnienie pobierania zdjęć w integracji Kodak i Carestream z CS 8
 • Poprawa błędnej kwoty na fakturze zbiorczej

Wersja 7.16, kwiecień 2022

 • Zgody dla pacjentów z Ukrainy!!
 • Modyfikacja ograniczenia kodów ICD10 oraz ICD9 w wizycie
 • Możliwość określenia długości wizyty  w wersji Basic
 • Poprawa działania uprawnienia „Opis” w wizycie
 • Poprawa daty urodzenia w programie MyRay przy tworzeniu karty pacjenta
 • Poprawa funkcjonalności „Przypisz lekarzy do produktów kontraktowych”
 • Dodanie nowych uprawnień wg wytycznych NFZ – rozliczanie pacjentów z Ukrainy (NFZ)

Wersja 7.15, luty 2022

 • Zwiększenie przesyłania wolnych terminów maksymalnie do 10 tygodni w przód do Znanego Lekarza
 • Dodanie informacji o postaci leku na e-recepcie
 • Poprawa mechanizmu scalania pacjentów
 • Poprawa funkcji wydawania towaru z magazynu
 • Poprawa raportu „Pacjenci którzy nie pojawili się od wskazanego czasu w klinice”
 • Dodanie nowej ankiety satysfakcji klienta w programie Estomed
 • Dodanie możliwości wyszukiwania pacjentów w liście oczekujących po lekarzu
 • Dodanie nowego protokołu komunikacyjnego POSNET ONLINE
 • Poprawa wyświetlania zabiegów wraz z cenami w wizycie pochodzących z planu leczenia
 • Dodanie pola komentarza do planu leczenia
 • Poprawienie przycisku „Odśwież” w module EDM
 • Poprawa usuwania wpisów w zakładce Zarządzanie => Ustawienia > Terminarz

Wersja 7.11, grudzień 2021

 • Możliwość wprowadzenia wartości opłaconego przelewu
 • Ograniczenie kodów rozpoznań i procedur do stomatologii(uprawnienie)
 • Poprawa numeru umowy NFZ przy wystawianiu e-skierowań
 • Wysyłka zdarzeń medycznych przez higienistkę
 • Możliwość drukowania faktur NFZ dla wszystkich typów dokumentów
 • Ograniczenie widoczności raportów w Narzędziach dodatkowych
 • Poprawa walidacji wymaganych pól w wizycie
 • Poprawa wydajności terminarza
 • Widok e-skierowań w karcie pacjenta
 • Poprawa przewijania pól w wizycie
 • Wysyłka zdarzeń medycznych dla osób nieposiadających PESEL (wysyłka zdarzenia na podstawie dowodu osobistego, prawa jazdy, książeczki żeglarskiej, paszportu)

Wersja 7.8, listopad 2021

 • Moduł EDM z listą zdarzeń medycznych Baza wiedzy – instrukcja     Filmik EDM
 • Dodanie opcji przekazywania celu wizyty w rejestracji online
 • Nowe uprawnienia – dostęp do aplikacji mobilnej i modułu EDM
 • Możliwość ustawienia gabinetów z których mają być wysyłane zdarzenia medyczne
 • Możliwość ustawienia ręcznej wysyłki zdarzeń medycznych
 • Poprawa mechanizmu wysyłki zdarzeń medycznych o nowe wytyczne platformy P1
 • Poprawa statusu powiadomienia sms o zaplanowanej wizycie
 • Możliwość anulowania zdarzenia medycznego
 • Dodanie informacji o podpisanej wizycie przez lekarza na wydruku historii leczenia
 • Poprawa mechanizmu zamykającego realizację e-skierowania
 • Dodanie kolumny kod procedury do raportu świadczeń szablonów rachunku(NFZ)
 • Dodanie informacji „NZ”(nie zamieniać) odnośnie leku na e-recepcie
 • Poprawa typu płatności przy wystawianiu faktury korekty

 

Wersja 7.5, październik 2021

 • Zmiana wersji komunikatów SWIAD NFZ, wersja 10
 • Modyfikacja funkcji „Powiel” na terminarzu
 • Poprawa błędu ze zmianą statusu wizyty NFZ
 • Dodanie statusów świadczeń w raporcie statystycznym NFZ
 • Dodanie filtra osób poniżej/powyżej 16 lat w raporcie statystycznym NFZ
 • Poprawa funkcji „Pacjent pierwszorazowy”

Wersja 7.4, sierpień 2021

 • Poprawa mechanizmu wysyłki zdarzeń medycznych
 • Możliwość wczytania kilku certyfikatów platformy P1 – dotyczy wysyłki zdarzeń medycznych, e-recept, e-skierowań pod odpowiednią praktyką/podmiotem (opcja dostępna w wersji GOLD)
 • Pomijanie zdjęć 3D w Carestream 8 przy imporcie zdjęcia do Estomedu
 • Poprawa mechanizmu exportu danych do excela
 • Możliwość importowania kodów ICD10 po stronie użytkownika – aktualizacja kodów ICD10
 • Możliwość wyfiltrowania kodów ICD-9, tylko do tych ze stomatologii po stronie użytkownika w Zarządzaniu
 • Możliwość anulowanie wizyty w wersji BASIC/LITE
 • Mechanizm ponownej wysyłki zdarzeń medycznych do P1
 • Przypisywanie kodów ICD-9 do zabiegów komercyjnych
 • Wgrywanie szablonów R_UMX z NFZ w wersji 2.7

Wersja 7.0, czerwiec 2021

 • Wysyłka zdarzeń medycznych
 • Dodanie słownika kodów ICD-10
 • Możliwość przypisania kodów ICD-9 do procedur kontraktowych NFZ
 • Modyfikacja okna wizyty
 • Dodanie informacji o wysłanej wizycie do platformy P1
 • Wysyłka danych o ubezpieczeniu pacjenta do platformy P1 (dla klientów z NFZ)
 • Poprawa wydruku historii leczenia

Wersja 6.25, kwiecień 2021

 • Poprawa możliwości zapisu poprzez rejestracje online przy pomocy adresu email
 • Zmiana komunikatu LIOCZ NFZ na wersje 3.1

Wersja 6.24, kwiecień 2021

 • Możliwość wystawienia recepty 365 dni
 • Poprawa pobierania odpowiedzi do wiadomości SMS

Wersja 6.23, kwiecień 2021

 • Możliwość przyjęcia e-skierowania do realizacji w placówce w pozostałych wersjach programu
 • Dodanie filtra osób poniżej 18 lat w raporcie statystycznym NFZ
 • Poprawa generowania pliku JPK_FA
 • Poprawa generowania faktury korekty ryczałtowej NFZ

Wersja 6.22, marzec 2021

 • Możliwość przyjęcia e-skierowania do realizacji w placówce (w wersji Ultimate i Gold)
 • Poprawa wczytywania wiadomości NFZ do programu
 • Poprawa mechanizmu przeciągania pacjenta z kolejki oczekujących

Wersja 6.21, luty 2021

 • Aktualizacja reguł walidacji dla e-recept
 • Możliwość wystawienia e-skierowania dla pacjenta
 • Poprawa mechanizmu udostępniania czasu pracy na potrzeby integracji ze Znanym Lekarzem

Wersja 6.19, styczeń 2021

 • Dostosowanie mechanizmu generowania kodów ICD-9

Wersja 6.16, listopad 2020

 • Dodanie możliwości wystawiania e-recept na leki recepturowe

Wersja 6.15, listopad 2020

 • Poprawa daty w korektach NFZ
 • Dodanie opcji korekt dla faktur ryczałtowych NFZ
 • Dodanie opcji indywidualnego czasu wizyty dla lekarza w integracji ze Znanym Lekarzem
 • Dodanie możliwości eksportu do Excel’a rozliczenia lekarza

Wersja 6.12, październik 2020

 • Poprawa działania automatycznego zdejmowania produktów ze stanu magazynowego
 • Dodanie możliwości usunięcia wiadomości z archiwum komunikatora
 • Poprawa usuwania zabiegów z raportu techników
 • Poprawa działania powielania wizyt

Wersja 6.11, wrzesień 2020

 • Aplikacja mobilna dla lekarza
 • Modyfikacja raportu rozliczeń kwotowych lekarzy

Wersja 6.10, wrzesień 2020

 • Poprawa reguł walidacji dla grupy procedur NFZ 07.0000.219.02
 • Poprawa raportu ostatnio zarejestrowanych pacjentów

Wersja 6.9, sierpień 2020

 • Poprawa wyświetlania umów NFZ w oknie wizyty
 • Poprawa instalatora wersji demo programu

Wersja 6.8, sierpień 2020

 • Poprawa pobierania wiadomości e-mail
 • Dodanie możliwości usunięcia serwisowego zdublowanych pozycji NFZ
 • Poprawa skalowania aplikacji

Wersja 6.7, lipiec 2020

 • Dodanie opcji rozliczania punktowego w przypadku faktur ryczałtowych NFZ
 • Poprawa importera Kodak
 • Walidacja danych do logowania w automatycznej aktualizacji programu

Wersja 6.6, lipiec 2020

 • Poprawa integracji ze Znanym Lekarzem

Wersja 6.5, czerwiec 2020

 • Poprawa okna z dawkowaniem leków na recepcie
 • Poprawki wersji angielskiej programu

Wersja 6.4, czerwiec 2020

 • Możliwość rozliczania lekarzy kwotowo lub procentowo
 • Możliwość generowania raportów do Excela
 • Dodanie zerowania numeru wersji kolejek i wolnych terminów
 • Poprawa wyświetlania opisu w zakładce wykonane zabiegi
 • Poprawa wyświetlania produktów NFZ w wizytach
 • Poprawa wyświetlania ilości wykorzystanych punktów NFZ

Wersja 6.3, maj 2020

 • Wprowadzenie ulepszonej integracji ze ZL
 • Poprawa wyświetlania się zdjęć w mailu
 • Dodanie informacji dodatkowych dla komórek oczekujących dla NFZ

Wersja 6.2, kwiecień 2020

 • Dodanie funkcji faktur zaliczkowych/ryczałtowych dla NFZ

Wersja 6.1, kwiecień 2020

 • Pobieranie informacji dodatkowych z systemu Ewuś

Wersja 6.0, marzec 2020

 • Wprowadzenie mechanizmu aktualizacji automatycznych programu
 • Pobieranie plików dcm w przypadku integracji z Progeny

Wersja 5.20.0, marzec 2020

 • Zmiana wersji komunikatu LIOCZ (NFZ)
 • Poprawa zapisywania opisu zęba na diagramie
 • Możliwość potwierdzenia obecności w klinice za pośrednictwem SSOP
 • Zdjęcie walidacji na niektóre procedury NFZ w przypadku dzieci
 • Zmiana komunikatu SWIAD wg nowych wytycznych NFZ

Wersja 5.19.0, luty 2020

 • Możliwość wystawienia pakietu e-recept z lekiem płatnym i refundowanym
 • Dostosowanie e-recept do nowych wymagań walidacji platformy P1

Wersja 5.17.1, styczeń 2020

 • Zaktualizowanie komunikatu Liocz o harmonogram
 • Poprawa wyświetlania ilości opakowań na e-recepcie
 • Dodanie poprawionej bazy leków z refundacjami
 • Zaktualizowanie pliku Pomocy zdalnej
 • Uzupełnienie listy uprawnień dodatkowych na e-recepcie o uprawnienie „S”

Wersja 5.15.0, styczeń 2020

 • Drukowanie numeru NIP na paragonach dla drukarek Novitus i Elzab

Wersja 5.14.0, grudzień 2019

 • Aktualizacja komunikatu Liocz zgodnie z zarządzeniem 98/2019/DI
 • Zmiana przelicznika dla świadczeń NFZ z zakresu 07.0000.321.02 oraz 07.0000.318.02

Wersja 5.12.0, listopad 2019

 • Dodanie walidacji pól przy wystawianiu e-recepty
 • Dodanie obsługi uprawnień dodatkowych i refundacji dla e-recept

Wersja 5.11.0, październik 2019

 • Możliwość dodawania zdjęć do planów leczenia
 • Dodanie podglądu opisu wizyty w zakładce wykonane zabiegi w karcie pacjenta

Wersja 5.9.0, październik 2019

 • Poprawa oznaczania prac protetycznych
 • Naprawa integracji z RTG Sidexis
 • Dodanie możliwości powielania planu leczenia

Wersja 5.7.0, wrzesień 2019

 • Modyfikacja generacji prac protetycznych

Wersja 5.6.1, sierpień 2019

 • Aktualizacja komunikatu SWIAD

Wersja 5.6.0, sierpień 2019

 • Aktualizacja API do integracji ze Znanym Lekarzem
 • Dodanie możliwości wysyłki e-recept dla praktyk lekarskich
 • Dodanie informacji o długości wizyty w karcie pacjenta
 • Dodanie możliwości wydrukowania historycznej e-recepty
 • Dodanie możliwości przypisania lekarza do dwóch adresów w integracji ze Znanym Lekarzem

Wersja 5.5.0, lipiec 2019

 • Dodanie możliwości wysyłki wolnych terminów więcej niż raz dziennie

Wersja 5.4.0, lipiec 2019

 • Dodanie pola do wyboru typu personelu
 • Dodanie możliwości wysyłki e-recept dla podmiotów leczniczych
 • Przelicznik NFZ WKW 1,5

Wersja 5.3.0, czerwiec 2019

 • Poprawa otwierania karty wizyty
 • Wprowadzenie nowego statusu świadczeń NFZ – anulowanych, zaliczonych do korekty
 • Zmiana domyślnych ustawień VAT dla drukarek fiskalnych
 • Poprawa raportu Zabiegi lekarzy
 • Przywrócenie możliwości edycji diagramu uzębienia w trybie podglądu zdjęcia
 • Poprawa przypisywania wpłat dla pracowni protetycznych
 • Poprawa wielkości okna podglądu wydruku przy generowaniu niektórych raportów

Wersja 5.2.0, czerwiec 2019

 • Poprawa planowania czasu pracy asysty
 • Możliwość ustawienia wymagalności zakładek w wizycie
 • Generowanie numeru karty pacjenta podczas wypełniania karty na tablecie

Wersja 5.1.0, maj 2019

 • Integracja z Wacom STU-540
 • Dodanie numeru umowy NFZ na recepcie
 • Poprawa odbierania wiadomości SMS w programie
 • Wersja angielska Samodzielnego Stanowiska Obsługi Pacjenta
 • Usuwanie wiadomości NFZ ze skrzynki starszych niż 90 dni
 • Poprawa obsługi wiadomości email w programie
 • Poprawa wyświetlania nazwy procedury komercyjnej
 • Dodanie możliwości powielania wizyty

Wersja 4.36.0, maj 2019

 • Optymalizacja pobierania danych z bazy danych
 • Wyświetlanie listy zgód w kolejności alfabetycznej

Wersja 4.34.0, kwiecień 2019

 • Możliwość edycji treści zgód RODO pacjenta oraz dodawania nowych
 • Możliwość wyłączenia walidacji PESELU i kodu pocztowego na tablecie
 • Dodanie obsługi Carestream v.8
 • Ustawianie stawki 0% prowizji dla nowych katalogów w cenniku
 • Poprawa wyświetlania menu zgód i wydruków przy korzystaniu z wielu monitorów

Wersja 4.33.0, luty 2019

 • Poprawa generowania danych do faktury
 • Poprawa usuwania i tworzenia użytkowników w programie
 • Podstawa uprawnień – nieubezpieczone dzieci i młodzież do 18 r.ż.
 • Wydzielenie “Zezwalaj na planowanie czasu pracy” na dwa osobne uprawnienia -> Do personelu i do Studentów
 • Raport statystyczny NFZ dostępny w Narzędziach dodatkowych
 • Poprawa generowania pliku JPK – pusty NIP
 • Aktualizowanie danych o Techniku podczas jego zmiany
 • Aktualizacja szablonu recepty zgodnie z nowymi wymogami

Wersja 4.32.0, styczeń 2019

 • Uzupełnienie wydruku historii leczenia o szczegóły zmian i ich powód
 • Uzupełnienie ankiety na temat Estomedu o wersje programu
 • Dodanie uprawnienia na dostęp do zakładki Zadań obok terminarza

Wersja 4.31.0, styczeń 2019

 • Poprawa błędnego kodu ICD-9 dla procedury 5.13.00.2314142
 • Poprawa współpracy z Portalem Znany Lekarz w zakresie autoryzacji zapytań

Wersja 4.30.0, styczeń 2019

 • Poprawa tytułu uprawnień NFZ dla kobiet w ciąży
 • Poprawa błędnych statusów procedur po wczytaniu odpowiedzi NFZ
 • Automatyczne dopasowywanie ICD-9 dla świadczeń
 • Dodanie informacji o opłacanej usłudze na fakturach zaliczkowych

Wersja 4.29.0, listopad 2018

 • Poprawa wczytywania odpowiedzi z Portalu Świadczeniodawcy NFZ
 • Dodanie ikony “globusa” dla wizyt umówionych online
 • Poprawa wczytywania bloczka z numerami recept
 • Poprawa skanowania dokumentów do programu
 • Poprawa edytowania i usuwania studentów
 • Poprawki w panelu przeglądu: opis korzenia zęba, edycja korzenia zęba, numer zęba przy edycji panelu

Wersja 4.28.0, listopad 2018

 • Przyśpieszenie działania terminarza przy odznaczonym uprawnieniu “Pokazuj dane wszystkich pacjentów”
 • NOWOŚĆ!!! Możliwość zbierania opinii użytkowników o programie
 • Poprawa wysyłki SMS urodzinowych do pacjentów
 • Dodanie mechanizmu sprawdzania ubezpieczenia pacjentów za pośrednictwem jednego konta
 • Poprawa edycji korzenia zęba
 • Umożliwienie dodania opiekuna zagranicznego pacjenta

Wersja 4.27.0, październik 2018

 • Zmiana wersji komunikatu NFZ “swiad” z 8.8.2 na 8.8.3
 • NOWOŚĆ!!! Moduł sterylizacji
 • Poprawa ukrywania danych osobowych na terminarzu
 • Poprawa wyświetlania opisu wizyty na wydrukach po użyciu znaków “<” i “<=”

Wersja 4.25.0, sierpień 2018

 • Dodanie opcji “Termin płatności – wg.umowy” na fakturze NFZ
 • Dodanie podpisu opiekuna na wydrukach dla pacjenta
 • Dodanie informacji o opiekunach w podglądzie danych pacjenta
 • Dodanie możliwości generowania pliku JPK_FA
 • Dodanie możliwości wstawiania na dokumencie uwag
 • Wyłączenie automatycznego dodawania ICD9 dla świadczenia NFZ 5.13.00.2303010
 • Poprawienie przełączania widoku “lekarze” <-> “gabinety” na terminarzu

Wersja 4.24.0, czerwiec 2018

 • Ujednolicenie zgód pacjenta
 • Poprawa typu faktury za świadczenia na podstawie zgody wójta/burmistrza
 • Dodanie informacji o przepisach prawnych do zgód pacjenta
 • Dodanie typu świadczeniodawcy dla skierowań
 • Uzupełnienie informacji o dacie dodania wizyty na wydruku historii leczenia
 • Umożliwienie dodania procedury NFZ 2406 więcej niż 1 raz na miesiąc
 • Dodanie możliwości wprowadzenia procedury 5.13.00.2310090 między 8, a 14 rokiem życia
 • Możliwość ukrycia danych osobowych pacjentów po kliknięciu przycisku

Wersja 4.20.0, maj 2018

 • Możliwość ukrycia miniaturki zdjęcia pacjenta z jego danych
 • Możliwość wysyłki dokumentów pacjenta zabezpieczonym mailem
 • Widoczne zgody pacjenta na SMS, E-mail, Marketing w karcie pacjenta

Wersja 4.19.2, kwiecień 2018

 • Naprawa integracji ze Znanym Lekarzem ze względu na zmianę serwera i SSL

Wersja 4.19.0, marzec 2018

Nowe funkcjonalności i poprawki:

 • Dodanie funkcjonalności automatycznego zdejmowania stanów magazynowych po wykonaniu zabiegu
 • Naprawa błędu generowania faktury NFZ na podstawie decyzji wójta/ burmistrza
 • Poprawa działania importera RTG Scanora
 • Powiązanie gabinetów z magazynami w celu automatycznego zdejmowania stanów
 • Zmiana wersji wysyłki komunikat_swiad z 8.8.1 na 8.8.2 od 01.03.2018
 • Usunięcie opcji “Zapamiętaj mnie na tym komputerze” z okna logowania do programu
 • Tworzenie dokumentów magazynowych do automatycznego zdejmowania ze stanów

Wersja 4.15.0, styczeń/luty 2018

Nowe funkcjonalności i poprawki:

 • Zmiana sposobu licencjonowania aplikacji ze względu na problematyczne aktualizacje systemu Windows
 • Poprawa wystawiania faktury ryczałtowej NFZ
 • Uwzględnienie plików crio przy integracji z Kodak
 • Ukrycie informacji o ilości wiadomości dla użytkowników bez uprawnień
 • Integracja z nowym Carestream
 • Dodanie migracji uprawnień specjalnych NFZ: WKW, WKS, WKC, WKP
 • Dodanie integracji z RTG Scanora
 • Poprawa w podsumowaniu słownym na fakturze

Wersja 4.9.0, październik/listopad 2017

Nowe funkcjonalności i poprawki:

 • NOWOŚĆ!!! Samodzielne stanowisko obsługi pacjenta z możliwością wypełnienia wywiadu
 • Dodanie do instalacji słownika ICD10
 • Dodanie domyślnych opisów wizyt i domyślnego cennika do instalacji
 • Wersja niemiecka dla tabletów dla pacjenta
 • Poprawa wysyłki EKUZ dla rozliczeń NFZ
 • Dodanie wyszukiwarki lekarzy w zarządzaniu
 • Poprawa przekazywania polskich znaków podczas współpracy z Sidexisem
 • Dodanie przelicznika WKS 2.0
 • Poprawa podsumowania faktury NFZ
 • Zmiana mechanizmu logowania do programu
 • Przeniesienie modułu SMS, NFZ, GOOGLE do modułu serwerowego
 • Dostęp online do zaleceń oraz czat z kliniką

Wersja 3.21.0, sierpień 2017

Nowe funkcjonalności i poprawki:

 • Modyfikacja reguł wykonywania świadczeń NFZ
 • Poprawa kodu kreskowego
 • Dodanie kolejnych wersji komunikacji NFZ poprzez email
 • Poprawa wstawiania statusów wizyt na wydruku terminarza

Wersja 3.17.0, lipiec 2017

Nowe funkcjonalności i poprawki:

 • Poprawa wydruku faktury NFZ – 4 miejsca po przecinku
 • Zmodyfikowanie sprawdzania EWUś w zakresie wizyt NFZ
 • Uprawnienia specjalne WKW – przelicznik 1.3

Wersja 3.16.0, czerwiec 2017

Nowe funkcjonalności i poprawki:

 • Dodanie pola uwagi do korekty faktury
 • Dodanie na wydruku historii leczenia informacji o kartach badań i dokumentach pacjenta
 • Poprawa działania przycisku MediRaty w planach leczenia

Wersja 3.15.0, czerwiec 2017

Nowe funkcjonalności i poprawki:

 • Dodanie wydruku księgi wizyt do każdej wersji programu
 • Dodanie nagłówka z danymi kliniki i pacjenta do karty badań
 • Dodanie nagłówka z danymi kliniki do zgód

Wersja 3.14.0, czerwiec 2017

Nowe funkcjonalności i poprawki:

 • Poprawa wystawiania faktur zbiorczych dla pacjenta
 • Wstawianie statusów wizyt na wydruk terminarza
 • Umieszczenie informacji z karty kliniki na wydrukach

Wersja 3.13.0, czerwiec 2017

Nowe funkcjonalności i poprawki:

 • Poprawa wstawianie pełnych danych kontrahenta podczas wystawiania dokumentu
 • Poprawa wstawiania produktów kontraktowych NFZ na fakturze

Wersja 3.12.0, maj 2017

Nowe funkcjonalności i poprawki:

 • Optymalizacja dodawania dużej ilości zdjęć z pliku do karty pacjenta
 • Poprawa działania przycisku OK przy dodawaniu wpłaty/zaliczki

Wersja 3.11.0, maj 2017

Nowe funkcjonalności i poprawki:

 • Poprawa wartości po przecinku w korekcie faktury NFZ
 • Dodanie uprawnienia użytkownika odnośnie zaleceń w wizycie i historii leczenia

Wersja 3.10.0, maj 2017

Nowe funkcjonalności i poprawki:

 • Zmodyfikowanie sprawdzania EWUś zgodnie z wymogami GIODO
 • Dodanie pola zalecenia dla pacjenta w wizycie
 • Dodanie możliwości rysowania na kartach specjalistycznych

Wersja 3.8.0, marzec 2017

Nowe funkcjonalności i poprawki:

 • Dodanie wyświetlania przelicznika 1.2 dla NFZ
 • Poprawa raportu dziennego zabiegów

Wersja 3.7.4, marzec 2017

Nowe funkcjonalności i poprawki:

 • Przywrócenie precyzji 2 miejsc po przecinku dla faktur i rachunków
 • Poprawa mechanizmu przenoszenia świadczeń dla umowy ugody NFZ

Wersja 3.7.2, styczeń/luty 2017

Nowe funkcjonalności i poprawki:

 • Pomijanie przy wysyłce wiadomości SMS wizyt anulowanych
 • Poprawa pracy sieciowej bazy danych
 • Poprawa wysyłki życzeń urodzinowych dla pacjentów
 • Poprawa działania filtrów w raportach

Wersja 3.6.0, listopad/grudzień 2016

Nowe funkcjonalności:

 • Możliwość ukrycia diagramu uzębienia w planie leczenia
 • Integracja z rtg EzDent
 • Dodanie kodu kreskowego PESEL
 • Przeniesienie diagramu uzębienia do nowej zakładki w karcie pacjenta
 • Zmiana sposobu prezentacji zgody pacjenta na otrzymywanie powiadomień SMS
 • Nowy diagram uzębienia pacjenta:
  • Dodanie nowych oznaczeń zęba
  • Możliwość niezależnego oznaczania stanu korzenia, korony
  • Poprawki graficzne i funkcjonalne
  • Obsługa resekcji i hemisekcji
  • Oznaczenie kamienia i płytki nazębnej
  • Oznaczenie zęba zatrzymanego
  • Możliwość uzupełnienia zębów mlecznych stałymi

Poprawki:

 • Zabiegi w zakładce wykonane zabiegi nie są ułozone chronologicznie
 • Poprawa zapisu diagramu uzębienia
 • Pobieranie słownika miejscowości w trakcie uruchamiania programu
 • Przyśpieszenie otwierania okna wiadomości SMS
 • Diagram uzębienia poprawnie wyświetla się na ekranach o mniejszej rozdzielczości
 • Pobieranie słownika miejscowości w trakcie uruchamiania programu

Wersja 2.10.0, lipiec 2016

Nowe funkcjonalności:

 • Importowanie zdjęć DICOM
 • Nieblokowanie pracy na programie podczas pisania wiadomości w oknie komunikatora
 • Uszkodzony plik user.config uniemożliwia włączenie programu
 • Sprawdzanie podczas uruchamiania czy zainstalowany jest microsoft visual c++
 • Adres dwóch pacjentów o tym samym imieniu i nazwisku jest dobrze zaczytywany do faktury
 • Poprawa wydruku faktury korekty NFZ
 • Powielanie czasu pracy lekarzy dla wybranego widoku
 • Importowanie zdjęć z SIDEXIS przy pomocy interfejsu SLIDA

Poprawki:

 • Nie działa skanowanie w systemie WIn 7 64b dla skanera Samsung
 • Optymalizacja wpisów EWUS w bazie danych
 • Przyspieszenie otwierania się wizyty

Wersja 2.2.8, kwiecień 2016

Nowe funkcjonalności:

 • Synchronizacja z kalendarzem GOOGLE
  • terminarz dla pojedynczego lekarza
  • terminarz managerski (wyświetlanie wszystkich lekarzy)
 • Stworzenie nowego edytora wydruków
 • Usunięcie informacji o rabacie dla drukarek fiskalnych ELZAB
 • Stworzenie nowego edytora wydruków
 • Dodanie przedrostka ZAL dla faktur zaliczkowych
 • Możliwość ustawienia marginesów dla każdej strony

Wersja 2.2.6, luty 2016

Nowe funkcjonalności:

 • Możliwość wczytania umowy NFZ zawierającej produkty niezbędne do wystawiania faktur ryczałtowych dla pielęgniarek
 • Wpisywanie powodu niestawienia się pacjenta w opisie wizyty
 • Generowanie faktur ryczałtowych za pielęgniarkę
 • Generowanie pliku REF dla faktur ryczałtowych
 • Generowanie faktury elektronicznej dla faktur ryczałtowych
 • Pokazywanie odpowiedzi P_ODB dla kolejek oczekujących
 • Dodanie kolumny z kodem procedury w oknie rozliczania wizyty
 • Odświeżanie przynależności pacjenta do grupy

Wersja 2.2.5, grudzień 2015

Nowe funkcjonalności:

 • Dodanie uprawnienia na wycofywanie rozliczeń dotyczących poprzedniego miesiąca
 • Możliwość przypisania pacjenta do wielu grup pacjentów
 • Możliwość wysyłki świadczeń pacjentów nieunijnych bez numeru PESEL, ale z wprowadzonym numerem dowodu bądź paszportu
 • Nowa integracja ze Znanym Lekarzem:
  • Łączenie listy placówek ze ZL z oddziałami Estomedu
  • Łączenie lekarzy ze Znanego Lekarza z lekarzami z Estomedu
  • Dopracowanie integracji ze ZL
 • Nowe okno wystawiania recept
 • Uprawnienia do leków i recept
 • W module rozliczenia dodanie godziny obok daty
 • Usprawnienie komunikacji (email) z NFZ
 • Wizyta oznaczona jako pacjent nie stawił się nie powinna być brana pod uwagę jako pierwsza wizyta pacjenta.

Wersja 2.2.4, październik 2015

Nowe funkcjonalności:

 • Wstawianie zabiegów z wielu wizyt na fakturę
 • Dodanie diagramu uzębienia w planie leczenia
 • Dostęp do kart badań poza wizytą
 • Sprawdzenie numeru PESEL podczas dodawania do kolejki oczekujących

 

Wersja 2.2.3, sierpień 2015

Nowe funkcjonalności:

 • Dodanie statusów SMS na terminarzu zależnie od statusu wiadomości
 • Obsługa integracji z kartą pamięci z modułem WiFi
 • Domyślny folder video w karcie pacjenta
 • Modyfikacja wydruku planu leczenia z Mediratami
 • Szybsze włączanie się programu w związku ze sprawdzaniem EWUŚ
 • Dodanie możliwości sprawdzania uprawnień EWUŚ dla typu kontrahenta lekarz
 • Zabezpieczenie przed wielokrotnym wgraniem tego samego bloczka recept
 • Wyszukiwanie pacjentów po lekarzu prowadzącym
 • Dodanie kodu pocztowego na fakturze
 • Zmiana limitu 50 znaków dla pola z dawką leku
 • Wyświetlanie komunikatu o braku pacjenta w bazie NFZ przy pobieraniu ubezpieczenia
 • Ukrycie daty urodzenia i wieku, gdy nie jest ona wypełniona u pacjenta
 • Domyślne zaznaczenie uprawnień pozwalających na ukrycie kosztów zabiegu
 • Dodanie kodu kreskowego z numerem PESEL na recepcie
 • Pobieranie odpowiedzi SMS bez zalogowania
 • Dodanie uprawnienia pozwalającego na wyłączenie wydruków spod terminarza dla pacjentów anonimowych

 

Wersja 2.2.001, czerwiec 2015

Nowe funkcjonalności:

 • Integracja z systemem Visiodent
 • Integracja z systemem Dr Suni
 • Dodanie uprawnienia pozwalającego na ukrycie kosztu zabiegu w wizycie
 • Dodanie uprawnienia pozwalającego na ukrycie kosztu zabiegu w zakładce wykonane zabiegi
 • Integracja z Mediratami
 • Dodanie opcji wysyłania maili: umówienie, zmiana terminu, odwołanie wizyty
 • Obsługa wysyłki wysyłki wolnych terminów dla świadczeń protetycznych/ortodontycznych

 

Wersja 2.1.099, kwiecień 2015

Nowe funkcjonalności:

 • Dodanie uprawnienia pozwalającego na edycję użytkowników
 • Stawka 5% dla drukarek fiskalnych
 • Wyświetlanie na terminarzu celu wizyty z rejestracji online
 • Dodatkowe informacje o oddziale na potrzeby rejestracji online

Wersja 2.1.098, luty 2015

Poprawki:

 • Uporządkowanie kolejności kolumn na dokumentach księgowych
 • Otwieranie zdjęcia w poprawnej rozdzielczości w przeglądarce Estomedu
 • Poprawa zapisu daty urodzenia pacjenta

Nowe funkcjonalności:

 • Integracja z RTG Samsung RayScan Alpha
 • Wysyłka najbliższych wolnych terminów NFZ
 • Odbiór potwierdzenia i obsługa błędów najbliższych wolnych terminów NFZ
 • Zapamiętywanie domyślnego urządzenia wideo i jego parametrów w module Video
 • Podsumowanie stawek VAT na wydruku faktury
 • Możliwość rozliczania kosztu własnego w pierwszej kolejności
 • Możliwość wyboru, czy zabieg ma być rozliczony z zaliczki, czy z bieżącej wpłaty

 

Wersja 2.1.094, wrzesień 2014

Poprawki:

 • Przyspieszenie ładowania i wyświetlania terminarza
 • Poprawa filtrowania historii leczenia

Nowe funkcjonalności:

 • Obsługa podpisu na tabletach Wacom STU-430 i STU-530
 • Wyświetlanie informacji o nadpłacie na terminarzu
 • Dodanie pola “Dokument tożsamości” w danych pacjenta
 • Dodatkowe uprawnienia w module NFZ
 • Wyświetlanie wywiadu lekarskiego wypełnionego poprzez rejestracje online

 

Wersja 2.1.091, 1 marca 2014

Poprawki:

 • Rozwiązanie problemu z dostępem do pliku defaultpackage.lxml

Nowe funkcjonalności:

 • Domyślne wstawianie zabiegów na paragon zamiast pozycji zbiorczych
 • Pobieranie zdjęć wykonanych przy użyciu radiowizjografii NNT
 • Możliwość wyboru drukarki przy wydruku planu leczenia
 • Możliwość przełączania się pomiędzy zębami podczas opisywania diagramu uzębienia pacjenta
 • Zabezpieczenie słowników w Zarządzaniu przed przypadkową edycją
 • Wyświetlanie podsumowania wizyty przed podpisaniem
 • Podpisanie wizyty po kliknięciu na niej na terminarzu z wciśniętym klawiszem ALT
 • Rozliczanie wizyty po kliknięciu na niej na terminarzu z wciśniętym klawiszem CTRL

 

Wersja 2.1.083, 1 sierpnia 2013

Poprawki:

 • Poprawa wydajności wyszukiwania pacjentów
 • Poprawa szybkości ładowania wizyty
 • Optymalizacja wysyłki sms

Nowe funkcjonalności:

 • Dodanie pola Lekarz w zleceniu pracy protetycznej
 • Możliwość ustawienia maksymalnej ilości znaków drukowanej na paragonie

 

Wersja 2.1.080, 13 maja 2013

Poprawki:

 • Poprawa wydajności wyszukiwania pacjentów

Nowe funkcjonalności:

 • Wyświetlanie XML-i eWUŚ w dokumentach pacjenta
 • Eksport faktur do Optimy
 • Eksport kontrahentów do Optimy
 • Zwiększenie maksymalnej długości nazwy rozpoznania

 

Wersja 2.1.079, 11 kwietnia 2013

Nowe funkcjonalności:

 • Integracja z radiowizjografią NNT

 

Wersja 2.1.078, 3 kwietnia 2013

Poprawki:

 • Usuwanie folderów ze słowników nie powoduje usunięcia jego zawartości z bazy danych
 • Kwota słowna na korekcie dokumentu księgowego nie jest kwotą do zapłaty/do zwrotu
 • Kwota do zwrotu na korekcie dokumentu księgowego powinna być dodatnia
 • Nie są wstawiane wszystkie pola na wydruk recepty przy pierwszym otwarciu
 • Nie są wstawiane wszystkie pola na wydruk recepty przy ponownym otwarciu
 • Nie jest wstawiany X w polu uprawnień na recepcie płatnej
 • Na wydruku recepty pojawia się niepotrzebnie województwo oddziału NFZ obok jego kodu
 • Podpis “Adres” zamiast “Ulica” w oknie edycji danych pacjenta
 • Możliwość usunięcia zabiegu z rozliczonej wizyty
 • Wprowadzenie leków jest zablokowane w karcie wizyty, pomimo że wizyta nie jest rozliczona, ani podpisana
 • Nie wyświetlają się zabiegi na podglądzie wydruku planu leczenia

Nowe funkcjonalności:

 • Określanie ilości zabiegów do wykonania w ramach planu leczenia
 • Przemnażanie kosztu zabiegu w planie leczenia przez ilość wprowadzonych zębów
 • Dołączenie szablonu korekty dokumentu księgowego do programu

Hotfix 1:

 • Umawianie wizyt i otwieranie modułu pacjenci nie działa przy włączonej w Windowsie opcji powiększania ekranu

 

Wersja 2.1.077, 21 marca 2013

Poprawki:

 • Rabaty nie są uwzględniane przy rozliczeniu wizyty (dla zabiegów z podfolderów)
 • Ukrycie przycisku “Drukuj receptę” w oknie opisu wizyty w przypadku braku uprawnień
 • Usunięcie numeru z nagłówka wydruku korekty dokumentu księgowego
 • Dodanie do edytora szablonów wydruków pola “Suma pozycji” z kwotą dokumentu księgowego
 • Nie można dodać nowego opakowania do leku w zarządzaniu
 • Brak uprawnień na wydruku recepty
 • Nie można zapisać karty badania w wizycie
 • Tracona jest informacja o uprawnieniu do wyświetlania danych adresowych pacjentów
 • Okno podglądu zapisanego dokumentu nie zamyka się po kliknięciu na “Podpisz i zapisz”
 • Sidexis – po pobraniu zdjęcia nie jest zamykany proces
 • Nie można zmienić hasła użytkownika klikając na komunikat “Twoje hasło wygaśnie za…”

Nowe funkcjonalności:

 • Technicy – wydruk rozliczeń pracowni
 • Rozpoznanie w historii zęba w panelu przeglądu
 • Wyświetlanie zapisanej korekty dokumentu księgowego
 • Czyszczenie ustawień rozliczeń przy generowaniu raportu rozliczenia lekarza
 • Magazyn – wyświetlanie kolumny z kodem produktu w oknie wydania
 • Wersja demo w języku angielskim
 • Integracja z Prodental Group
 • – Konfiguracja dostępu do panelu Prodental Group
 • – Pobieranie słowników kategorii i produktów Prodental Group
 • – Zamawianie produktów z Prodental Group

 

Wersja 2.1.076, 7 marca 2013

Nowe funkcjonalności:

 • eWUŚ
 • – Konfiguracja systemu eWUŚ w zarządzaniu
 • – Ustawienia logowanie do eWUSia w oknie użytkownika
 • – Sprawdzenie statusu ubezpieczenia przy otwieraniu karty pacjenta
 • – Wyświetlanie statusu ubezpieczenia na terminarzu
 • – Wyświetlanie informacji o braku nr PESEL w panelu eWUSia w karcie pacjenta
 • – Ukrycie panelu eWUŚ karcie pacjenta w przypadku, gdy nie został skonfigurowany

 

Wersja 2.1.074, 5 marca 2013

Poprawki:

 • – Brak okna logowania w wersji demo

 

Wersja 2.1.073, 26 lutego 2013

Poprawki:

 • – Podwójne kliknięcie na pracownię protetyczną w zarządzaniu nie otwiera okna edycji
 • – Nie można dodać nowego technika w zarządzaniu
 • – Poprawa estetyki okien technika i pracowni
 • – Nie aktualizuje się diagram uzębienia
 • – Nie mozna edytować planów leczenia sprzed aktualizacji
 • – Nie można otworzyć karty pracy protetycznej
 • – Nie działa wydruk karty pracy protetycznej
 • – Dane o rozliczeniach techników nie są poprawnie konwertowane ze starszej wersji programu
 • – Technicy – brak rozliczeń w oknie technika w zarządzaniu
 • – Technicy – brak rozliczeń w oknie pracowni
 • – Pracownie protetyczne nie są sortowane alfabetycznie
 • – Historia zęba z diagramu uzębienia nie zawiera informacji w kolumnie “opis”
 • – Nie powinna się wyświetlać informacja “oryginał” oraz “kopia” na dokumencie księgowym

Nowe funkcjonalności:

 • – Wstawianie kodów kreskowych z numerami REGON i prawa wykonywania zawodu lekarza na receptę
 • – Wystawianie korekt do dokumentów

 

Wersja 2.1.072, 13 lutego 2013

Poprawki:

 • Brak znaku X w oddziale NFZ na recepcie pełnopłatnej
 • Brak znaku X na recepcie w momencie niepodania daty realizacji
 • Plany leczenia – brak zaznaczenia aktualnego filtra
 • Możliwość dodania opisu wizyty po jej rozliczeniu
 • Znak ‘zł’ zamiast procent w tabeli stawek w oknie ustawień rozliczeń pracownik
 • Brak informacji o wygasaniu hasła w przypadku konsultanta
 • Nie tworzy się nowy użytkownik
 • Technicy – brak rozliczeń w oknie technika
 • Rozbieżność między raportem “Pozycje na dokumentach” oraz “Wystawione dokumenty”
 • Brak możliwości otworzenia zdjęcia z programu Schick CDR DICOM w Estomedzie
 • Zapisywanie informacji o problemie z aktualizacją struktury bazy danych do loga
 • Błąd blokujący możliwość generowania raportów
 • Raporty rozliczeń personelu nie pokazują pozycji, które usunięto z cennika
 • Brak kolumny Patient.PatientObjection w bazie danych
 • Problem z aktualizacją schematu bazy danych
 • Poprawka w imporcie leków refundowanych
 • Zliczanie i wyświetlanie pacjentów z uwzględnieniem praw dostępu

Nowe funkcjonalności:

 • Moduł SMS
 • – Ograniczenie liczby prób wysyłki
 • – Moduł SMS w wersji Lite i Basic
 • – Skrzynka odbiorcza we wszystkich edycjach programu
 • – Sprawdzanie salda konta z poziomu Estomedu
 • – Sprawdzanie statusu wiadomości z poziomu Estomedu
 • – Poprawa obsługi błędów przy wysyłaniu
 • – Ręczne wysyłanie powiadomień SMS korzystając z szablonu
 • – Szablony filtrów do nietypowych wysyłek

 

Wersja 2.1.070, 12 grudnia 2012

Poprawki:

 • Powielanie zdjęć w karcie u kolejnego pacjenta
 • Nie wyświetlają się otwarcia kasy bez przypisanego użytkownika
 • Zabiegi nie są poprawnie rozliczane z zaliczki
 • Sortowanie szablonów wydruków
 • Na wydruk wstawiane są puste pola z informacji dodatkowych pacjenta
 • Po przejściu do modułu rozliczenia wybierany jest dzień z 2008 roku
 • Problem z jednoczesnym podpisywaniem i rozliczaniem wizyty przy zapisie
 • Ustawienia rozliczeń są widoczne tylko w wersji Gold
 • Nie powinno być recept w wersji Lite
 • Nie wyświetla się panel recept na karcie wizyty w wersji Basic
 • Nie można ustawić stawki rabatu z przecinkiem
 • Brak odświeżania na zakładce historia wiadomości w karcie pacjenta
 • Brak możliwości przypisania asysty do zabiegu

Nowe funkcjonalności:

 • Rozszerzenie funkcjonalności planów leczenia:
 • – Rabaty
 • – Dodatkowe pola w planie leczenia (status, przyczyna, lekarz akceptujący, data ważności, czas realizacji)
 • – Słownik statusów planów leczenia
 • Polityka bezpieczeństwa:
 • – Wymagania do długości i siły hasła
 • – Możliwość ustawienia wymaganej zmiany hasła co ustalony okres czasu
 • – Komunikat o wygasającym haśle za X dni
 • – Przechowywanie haseł w postaci skrótu SHA-2
 • – Możliwość wyrażenia sprzeciwu pacjenta wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych
 • – Raport przetwarzania danych osobowych
 • – Uprawnienie do wyświetlania danych wszystkich pacjentów (w przeciwnym razie lekarz widzi tylko swoich pacjentów)
 • Domyślne typy wizyt
 • Domyślne grupy rabatowe
 • Domyślne pola w informacjach dodatkowych pacjenta

 

Wersja 2.1.067, 14 listopada 2012

Poprawki:

 • Nie są ładowane uprawnienia terminarza przy uruchomieniu programu
 • Możliwość wstawiania informacji dodatkowych z karty pacjenta na wydrukach
 • Dostosowanie wydruków do norm prawnych
 • Domyślne wyświetlanie rabatu na karcie wizyty
 • Rozliczanie w pierwszej kolejności długu przy podawaniu kwoty wpłaty

 

Wersja 2.1.066, 12 listopada 2012

Poprawki:

 • Czyszczenie pamięci po zamknięciu zdjęcia pacjenta
 • Dostosowanie wysokości wiersza do długości opisu zabiegu w wykonanych zabiegach
 • Użytkownik, który otworzył kasę zmienia się za każdym razem, gdy uruchamiany jest program
 • Długi czas ustawiania stawek rabatowych
 • Zawodne działanie odbierania SMS-ów
 • Edycja opisu zdjęcia

Nowe funkcjonalności:

 • Rabat w karcie wizyty
 • Rabat w wykonanych zabiegach
 • Dodawanie wielu pozycji premii/zaliczek/prowizji w raporcie wynagrodzenia pracownika
 • Historia kart badań w karcie pacjenta
 • Możliwość edycji daty wykonania zdjęcia
 • Możliwość sortowania zdjęć po dacie wykoniana

 

Wersja 2.1.062, 1 października 2012

Poprawki:

 • Brakujące pozycje na paragonach i fakturach

Nowe funkcjonalności:

 • Moduł Recepty, zawierający m.in.:
 • – możliwość wystawiania i drukowania recept zgodnych z obowiązującą ustawą
 • – bazę leków refundowanych wraz z opakowaniami i stopniami refundacji leków
 • – numerację recept zgodnie z umową refundacji leków
 • Nowy moduł Technicy
 • Wybór funtów i dolarów jako waluty na rachunkach

 

Wersja 2.1.060, 20 sierpnia 2012

Poprawki:

 • NFZ – wpisywanie wersji słownika ICD-9 przy eksporcie świadczeń do Serum
 • NFZ – brak informacji o dacie i ilości wykonanych procedur ICD-9 przy eksporcie świadczeń do Serum
 • NFZ – odrzucanie kodów ICD-9 w formacie XX.XX00 przy eksporcie świadczeń do Serum
 • Uwzględnianie większej ilości danych przy scalaniu pacjentów
 • DBSWIN – nie przesyłanie informacji teleadresowych pacjenta

Nowe funkcjonalności:

 • Mediadent – import zdjęć do kart pacjentów
 • Kodak – scalanie pacjentów
 • Obsługa pedału na COM do robienia zdjęć
 • Drukarki fiskalne – sterowanie szufladą na pieniądze w drukarkach Posnet

 

Wersja 2.1.057, 20 lipca 2012

Poprawki:

 • Nie pojawiają się pozycje na dokumentach
 • Zabiegi nie są wiązane z wpłatą przy wpłacie z zakładki rozliczeń pacjenta
 • Nie wstawiają się wszystkie zabiegi na dokument
 • Wystawiając paragon do nierozliczonych w całości zabiegów pojawia się kwota dla pacjenta, a nie rzeczywista wpłata
 • Na dokumencie nie są uwzględniane zabiegi rozliczone częściowo
 • Kliknięcie na OK w oknie wpłaty w czasie edycji kwoty w tabeli, nie spowoduje uaktualnienia sumy

Nowe funkcjonalności:

 • Dokumenty lekarzy – usuwanie dokumentów

 

Kontakt
z działem
handlowym

  Skontaktuj się z nami

  Dział handlowy

  Tel: +48 515 843 366  icon Czat z serwisem icon Wyślij zgłoszenie techniczne icon Baza Wiedzy icon Pobierz program pomocy zdalnej