Prowadzenie dokumentacji w formie elektronicznej

Prowadzenie dokumentacji w formie elektronicznej

Szanowni Państwo,
przypominamy jakie wymagani wprowadził ustawodawca odnośnie prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej:
*Integralność treści dokumentacji i metadanych polegających na zabezpieczeniu przed wprowadzeniem zmian, z wyjątkiem zmian wprowadzonych w ramach udokumentowanych procedur.

*Stały dostęp do dokumentacji dla osób uprawnionych oraz zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych.

*Wymagalność identyfikacji osoby sporządzającej dokumentację oraz dokonującej wpisu lub innej zmiany i zakresu dokonanych zmian w dokumentacji lub metadanych.

*Informację o czasie sporządzenia dokumentacji oraz dokonania wpisu lub innej zmiany.

*Przyporządkowanie cech informacyjnych dla odpowiednich rodzajów dokumentacji.

*Możliwość prowadzenia i udostępniania dokumentacji w formatach i standardach wydanych na podstawie art.11 ust.1a i 1b z dnia 28 kwietnia 2011
Możliwość wydruku dokumentacji.

*Możliwość eksportu całości danych w wskazanych formatach i standardach (np. xml, sql), w sposób umożliwiający odtworzenie w innym systemie teleinformatycznym.

*Podpisywanie wpisów w dokumentacji.

*Generowanie wydruków dokumentacji.

*Możliwość generowania tzw. dokumentacji medycznej zbiorczej.

Dla wszystkich chętnych przesłana zostanie opinia prawna potwierdzająca zgodność programu Estomed z aktualnymi wymogami prawnymi.

Pozdrawiamy
Zespół Estomed

Kontakt
z działem
handlowym

    Skontaktuj się z nami

    Dział handlowy

    Tel: +48 515 843 366    icon Czat z serwisem icon Wyślij zgłoszenie techniczne icon Baza Wiedzy icon Pobierz program pomocy zdalnej