Wnioski o dofinansowanie z NFZ

Wnioski o dofinansowanie z NFZ

Szanowni Państwo,
zachęcam do składania wniosków:
Komunikat dotyczący dofinansowania zakupu urządzeń informatycznych lub oprogramowania dla świadczeniodawcy
W nawiązaniu do Zarządzenia Prezesa Nr 127/2019/DEF z dnia 26 września 2019 roku w sprawie warunków udzielania i rozliczania dofinansowania zakupu urządzeń informatycznych lub oprogramowania dla świadczeniodawców, Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, o możliwości składania wniosków o dofinansowanie.
Dofinansowaniem mogą być objęte wydatki poniesione przez świadczeniodawców na zakup oprogramowania w 2018 roku lub w 2019 roku, pod warunkiem, że zostały sfinansowane ze środków własnych świadczeniodawcy, przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania i nie były objęte dofinansowaniem z innych źródeł, w szczególności z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz kosztów niezbędnego szkolenia świadczeniodawców.
Warunkiem uzyskania dotacji jest złożenie w terminie do dnia 10 grudnia 2019 roku kompletu poprawnie wypełnionej dokumentacji tj.:
• wniosku o udzielenie dofinansowania (zał. nr 1 do Zarządzenia),
• specyfikacji dofinansowania (zał. nr 2 do Zarządzenia),
• potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających nabycie i sfinansowanie w 2018 roku albo 2019 roku urządzeń informatycznych lub oprogramowania.
Zasady przyznawania środków na dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych lub oprogramowania zostały szczegółowo przedstawione w Rozdziale 3 powyższego Zarządzenia.
Ponadto POW NFZ, informuje iż załącznik nr 2 „Specyfikacja dofinansowania” do Zarządzenia należy przesyłać w wersji papierowej wraz z wnioskiem, a także w formie pliku edytowalnego excel na adres dotacje@nfz-gdansk.pl .
W celu zapewnienia właściwej identyfikacji wniosków w kancelaryjnym obiegu dokumentów, wniosek wraz z dokumentami należy złożyć z dopiskiem na kopercie: DOFINANSOWANIE ZAKUPU SPRZĘTU LUB OPROGRAMOWANIA.
Kontakt telefoniczny w zakresie pytań dotyczących:
– sprzętu lub oprogramowania (Wydział Informatyki), tel. 58 75 12 563, 58 75 12 573,
– wysokości dofinansowania (Wydział Ekonomiczno-Finansowy), tel. 58 75 12 659, 58 75 12 644 lub 58 75 12 640.
Podpisała: Monika Kasprzyk, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

Kontakt
z działem
handlowym

    Skontaktuj się z nami

    Dział handlowy

    Tel: +48 515 843 366

    icon Wyślij zgłoszenie techniczne icon Pobierz program pomocy zdalnej