Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować, że z dniem 4 stycznia 2021 r spółka działająca pod firmą Hakon Software sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Nike 1, 80-299 Gdańsk, KRS 0000297021, NIP: 5862205397, uległa podziałowi poprzez wydzielenie na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych zgodnie z planem podziału, przyjętym przez Zarząd Hakon Software spółki z o.o. w dniu 30 października 2020 roku.
W ramach przedmiotowego podziału została wydzielona nowa firma – Estomed spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Oznacza to, że od dnia 4 stycznia 2021 r. firma Estomed sp. z o.o. kontynuuje działalność i przejmuje wszelkie zobowiązania wynikające z dotychczasowej działalności firmy Hakon Software sp. z o.o. w zakresie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa Estomed/Simple Care i przejmuje wszelkie prawa i obowiązki wynikające z zawartych z Państwem umów w ramach przejętej zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Komunikat Estomed Sp. z o.o.

Wpis KRS

Kontakt
z działem
handlowym

    Skontaktuj się z nami

    Dział handlowy

    Tel: +48 515 843 366

    icon Wyślij zgłoszenie techniczne icon Pobierz program pomocy zdalnej